Rola wychowawcy przedszkolnego w rozwoju dziecka

Okres, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola, to czas, kiedy intensywnie przyswaja ono podstawowe umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie i dalszej nauki. Wtedy również silnie kształtowane są jego postawy i charakter. Kluczową rolę odgrywają tu trzy grupy osób, z którymi maluch ma do czynienia: rodzina, rówieśnicy oraz wychowawca przedszkolny, realizujący jedne z najważniejszych zadań na tym etapie.

To często właśnie dzięki nauczycielowi pierwsze rozstania na dłużej z rodzicami stają się dla dziecka na tyle znośne, by zjawiało się ono w przedszkolu codziennie z radością i zapałem do podejmowania nowych wyzwań. Niezwykle ważne okazuje się więc stworzenie przez wychowawcę przedszkolnego atmosfery bezpieczeństwa, w której następować może wszechstronny rozwój jego podopiecznych.

Mowa tu między innymi o rozwoju funkcji zarówno poznawczych, jak i motorycznych, budowaniu dobrych nawyków oraz umiejętności społecznych i komunikacyjnych, uwrażliwieniu na drugiego człowieka, ale też na piękno otaczającego świata, którego szczególne przejawy zaobserwować można w dziełach sztuki i utworach muzycznych. To także odkrywanie predyspozycji dziecka i talentów, które należy w nim pielęgnować.

Współpraca na linii wychowawca – rodzice

Uważny nauczyciel nie tylko dostrzeże tkwiący w małym człowieku potencjał, lecz również podejmie działania mające na celu ujawnienie się pełni jego możliwości. Ogromne znaczenie ma tutaj stała współpraca z rodzicami, zwracanie ich uwagi na zainteresowania i ponadprzeciętne zdolności malucha – a z drugiej strony pozyskiwanie od nich informacji np. na temat tego, co dziecko lubi robić, tak by móc to wykorzystać w przyszłości.

W sosnowieckim przedszkolu Elfik na przykład oprócz codziennych rozmów z opiekunami raz w miesiącu odbywają się indywidualne spotkania służące wymianie informacji na temat osiągnięć i zachowań dziecka oraz opracowywaniu na tej podstawie ścieżki jego rozwoju. To także doskonała okazja, by wychwycić ewentualne problemy i w porę podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Przygotowanie merytoryczne i pasja

Aby skutecznie realizować podstawę programową nauki w przedszkolu, inspirować i zachęcać do podejmowania nowych wyzwań, będąc jednocześnie samemu wzorem postępowania, zachowując przy tym czujność wobec talentów, potrzeb czy oczekiwań każdego z podopiecznych (a to przecież zaledwie niektóre z licznych zadań, jakie na nim spoczywają!), wychowawca przedszkolny powinien nie tylko być osobą, która autentycznie lubi dzieci i cieszy się z ich uśmiechu oraz postępów – ale też dysponować narzędziami, jakie oferuje merytoryczne przygotowanie do pełnienia tej funkcji. I mowa tu nie tylko o ukończeniu studiów z zakresu np. psychologii czy pedagogiki, ale też o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach poszerzających wiedzę czy wręcz studiach podyplomowych. Tak przygotowana kadra wychowawców przedszkolnych to gwarancja, że ten niezwykle ważny dla rozwoju dziecka czas zostanie jak najlepiej wykorzystany.

Share