Pobór gazów medycznych – na jakich zasadach się odbywa?

Gazy medyczne wykorzystywane są przede wszystkim w placówkach, które zajmują się opieką medyczną. Instalacja musi być bezpieczna w użyciu dla pacjentów oraz personelu, jak każdy inny sprzęt medyczny – nowoczesne instalacje gazów medycznych projektowane są za pomocą nowoczesnego oprogramowania typu CAD. Istotne są głównie tablice i punkty poboru, systemy rurociągowe, a także sygnalizatory stanu gazów medycznych. Co warto o nich wiedzieć?

Tablice i punkty poboru gazów medycznych

Tablice poboru gazów medycznych to jedne z elementów instalacji, dzięki którym odbywa się dostarczanie gazów w miejscu zabiegu, leczenia lub rekonwalescencji. Na rynku dostępne są tablice natynkowe oraz podtynkowe. W przypadku tablic natynkowych do dyspozycji mamy panel, w którym znajdują się punkty poboru gazu. Tablice podtynkowe to płyty montażowe, które umieszczane są w obudowie ze stali (nierdzewnej, ocynkowanej), które instalowane są pod tynkiem, jak wskazuje nazwa. Na zewnątrz widoczna jest wyłącznie płyta czołowa. Punkty poboru gazów medycznych możemy nazwać końcowymi jednostkami gazów medycznych. Dzięki nim mamy możliwość pobierania gazów medycznych z tzw. centralnego źródła zasilania. Na rynku dostępne są punkty poboru z tzw. pobieraczem plastikowym lub metalowym, w tym popychacze ze stopów przeciwdrobnoustrojowej miedzi.

Systemy rurociągowe i sygnalizacja gazów medycznych

Gazy medyczne trafiają do punktów poboru przez odpowiednio zaprojektowaną instalację. Cały system rurociągowy dla gazów medycznych składa się z trzech podstawowych elementów: zasilania, sieci rurociągów i wspomnianych punktów poboru. Rurociągi powinny być wykonywane, testowane i certyfikowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Jak mówi nam przedstawiciel firmy INMED-Karczewscy z Krępic, w całej instalacji istotna jest również sygnalizacja gazów medycznych. Dzięki niej możemy kontrolować jej funkcjonowanie i dbać o precyzyjne podawanie, dawkowanie gazów. Doskonałym przykładem jest podawanie tlenu w czasie zabiegu, czy operacji, gdy pacjent nie może samodzielnie oddychać. Nowoczesna elektronika ułatwia kontrolę nad dawkowaniem gazu, eliminując zagrożenie życia pacjenta z powodu braku dopływu tlenu. Na koniec warto dodać, że najnowocześniejsze sygnalizatory stanu gazów medycznych pozwalają na jednoczesne nadzorowanie poboru kilku gazów medycznych, w zależności od liczby wejść. Są wyposażone w dotykowe wyświetlacze LCD, a w razie sytuacji awaryjnej, czyli zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ciśnienia gazu, sygnalizator wysyła powiadomienie optyczne oraz akustyczne.

Share