Metody diagnostyki wad serca

Terminem wada serca określa się wrodzone i nabyte nieprawidłowości w budowie tego organu. Mogą one polegać np. na nieprawidłowej budowie zastawek serca, ujść tętniczych czy niewłaściwym połączeniu jam serca. Zazwyczaj takie problemy są wykrywane niedługo po urodzeniu w trakcie rutynowej wizyty u lekarza pediatry. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie objawy mogą wskazywać na wadę serca u dziecka oraz jakie badania pozwalają na ich wykrycie.

Jakie objawy mogą wskazywać na wadę serca u dziecka?

Wrodzone wady serca rozwijają się u dziecka pomiędzy 3. a 8. miesiącem życia płodu, czyli w okresie kształtowania się serca. Skutkami powstania anatomicznych wad serca są zaburzenia przepływu krwi pomiędzy przedsionkami, jamami i komorami serca lub pomiędzy jamami a dużymi naczyniami, które prowadzą do powstawania uszkodzeń oraz niewydolności krążenia.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, kardiolog z Centrum Medycznego Ultramedic w Bielsku-Białej:

Dużym problemem jest to, że powstałe wady serca są bardzo trudne do wykrycia u noworodków, ponieważ w początkowym stadium zwykle nie dają wyraźnych objawów. Czasami lekarz w trakcie osłuchiwania jest w stanie wykryć charakterystyczne szmery w sercu lub zauważyć tzw. sinicę ośrodkową. Innymi sygnałami może być świst w momencie oddechu oraz dysfagia, czyli zaburzenia przełyku”.

Wraz z wiekiem objawy są coraz wyraźniejsze i mogą prowadzić do powstania niewydolności krążenia oraz do nabytych wad serca.

Jakie badania wykazują wady serca?

W celu zdiagnozowania wad serca wykonuje się trzy rodzaje badań:

  • Badanie RTG klatki piersiowej. To jedno z podstawowych badań diagnostycznych. Pozwala na zobrazowanie i dokonanie oceny położenia, kształtu oraz wielkości serca, a także rysunku naczyniowego pól płucnych.
  • Badanie echokardiologiczne serca. Wykonanie tego badania umożliwia dokładne odwzorowanie jam serca, osierdzia oraz zastawek. Wykonuje się je poprzez przyłożenie do klatki piersiowej głowicy urządzenia lub poprzez wprowadzenie jej do przełyku.
  • Test hiperoksji. To badanie pozwala na zróżnicowanie sercowych i płucnych przyczyn sinicy ośrodkowej u noworodków.

Wyżej wskazane badania pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości w budowie anatomicznej serca. W niektórych przypadkach, w celu uzyskania więcej informacji koniecznych do zaplanowania leczenia, trzeba jednak również wykonać badanie uzupełniające w postaci cewnikowania. Jest to badanie inwazyjne, które polega na wprowadzeniu przez przezskórne nakłucie żyły lub tętnicy cewnika, do jamy serca i dużych naczyń.

Share