Jakie umiejętności związane z mową i słuchem rozwijają się u dzieci w wieku 3-5 lat?

Wczesne dzieciństwo to okres intensywnego wzrostu oraz rozwoju różnych umiejętności. Od trzeciego roku życia dziecko wchodzi w okres swoistej mowy dziecięcej, który trwa do siódmego roku życia. Rozwój umiejętności werbalnych jest możliwy, jeśli dziecko nie ma wad słuchu lub niedosłuchu. Do rozwoju mowy może dojść tylko wtedy gdy maluch prawidłowo nas słyszy i rozumie.

Etapy rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

Zasób słownictwa, którym posługuje się trzylatek to przedział między 1000 a 1500 słów. Aparat mowy jest już na tyle rozwinięty, że dziecko potrafi wymówić większość spółgłosek, ale często zamienia je miejscami w wyrazach lub uprasza ich wymowę, np. zmiękczając. Maluch próbuje tworzyć zdania, na początku pojedyncze, a następnie złożone. W tym okresie zapamiętuje nawet do 10 słów dziennie.

Czterolatki powoli opanowują wymowę głoski R i może to potrwać do 5 roku życia. Na tym etapie dzieci tworzą neologizmy językowe, czyli nadają swoje nazwy otaczającym je przedmiotom, czy sytuacjom. Uwielbiają zadawać pytania i często rozmawiają pytaniami. Ich mowa ma charakter sytuacyjny, tzn. wyraża emocje związane z daną sytuacją i jej uczestnikami. Rozwój mowy czterolatka związany jest ze środowiskiem, z którego pochodzi. Im częściej rozmawiamy z dzieckiem, czytamy mu i używamy bardziej złożonego słownictwa, tym dziecko będzie się takim językiem posługiwać. W tym wieku powinno mieć zasób słownictwa na poziomie 4000 do 5000.

Dzieci pięcioletnie posługują się już zdaniami, które budują na podstawie zdobytych doświadczeń. Są komunikatywne i uspołecznione. Pięciolatek zna formy odmiany części mowy i je stosuje.

Rozwój słuchu przedszkolaka.

„Sprawnie działający słuch to podstawa prawidłowego rozwoju mowy. Za pomocą słuchu dziecko uczy się mowy. Jeżeli słuch nie jest dobry lub jeśli dziecko nie słyszy, to jego mowa może się nie rozwinąć lub rozwinąć się wadliwie” – mówi ekspert z warszawskiego Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego.

W prawidłowym rozwoju słuchu ważny jest rozwój percepcji wzrokowej oraz ruchowej. Jeżeli dziecko urodziło się z prawidłowym narządem słuchu, należy go odpowiednio stymulować, by dojrzał. W wieku przedszkolnym bardzo ważny jest rozwój słuchu fonemowego, czyli odpowiedzialnego za rozróżnianie dźwięków mowy.

Jeśli dziecko ma prawidłowy słuch, to uczy się mowy w sposób naturalny, nieuświadomiony. Rozwój mowy może być znacznie zaburzony nawet przy niewielkim niedosłuchu. Zaburza to rozwój poznawczy dziecka oraz jego możliwości edukacyjne. Niestety wystąpienie  głębszej wady słuchu w okresie przedszkolnym może uniemożliwić rozwój mowy. Dlatego bardzo ważna jest obserwacja dziecka i wsparcie go, jeśli zaobserwujemy jakiekolwiek problemy.

Share