Główna » Sprytny sposób » Jakie są rodzaje oczyszczalni ścieków?

Jakie są rodzaje oczyszczalni ścieków?

Nie będziemy tutaj zajmowali się rzecz jasna systemowymi oczyszczalniami budowanymi na potrzeby większych lub mniejszych aglomeracji miejskich, a także wiejskich obszarów mieszkaniowych. Nas interesują tereny nieobjęte Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a więc takie, gdzie indywidualni użytkownicy nieruchomości nie mają możliwości wpięcia swoich obiektów do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Indywidualne przydomowe oczyszczalnie – dlaczego i kiedy są stosowane?

Zawsze najprostsze jest podpięcie systemu ściekowego jakiejś nieruchomości do zbiorczej kanalizacji. Jednakże niekiedy lokalne uwarunkowania terenowe (zbytnie oddalenie od ogólnych ciągów kanalizacyjnych, nieodpowiednie poziome usytuowanie budynku w poziomie itd.) uniemożliwiają zastosowanie takiego rozwiązania. W takiej sytuacji alternatywą dla zbiorczego systemu kanalizacyjnego może być jedynie własne szambo lub indywidualna oczyszczalnia ścieków. O tym, dlaczego i kiedy warto wybrać  tę drugą możliwość opowiadają nam specjaliści  z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Łodzi.

Z pewnością budowa tradycyjnego szamba jest znacznie tańsza niż koszt przydomowej oczyszczalni ścieków, co nie znaczy, że zawsze jest to opłacalne. Okazuje się, że ponad dwukrotnie wyższe nakłady poniesione na budowę takiej oczyszczalni zwracają się już w okresie kilku pierwszych lat jej eksploatowania. Wynika to z tego, że przy intensywnym użytkowaniu szamba należy je bardzo często, nieraz nawet co dwa tygodnie opróżniać; taka usługa oczywiście kosztuje. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków wystarczy wywieźć raz na dwa lata nagromadzony w niej osad, za co zapłacimy jedynie około 200 zł. Tak więc budowa szamba może być opłacalna jedynie wtedy, gdy będzie ono bardzo mało użytkowane np. na ogrodowej działce. Tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z dużą ilością ścieków, zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia.

Metody oczyszczania  ścieków w indywidualnych instalacjach

W naszym kraju stosowane są trzy podstawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków:

  • drenażowe
  • biologiczne
  • roślinne

Omówmy skrótowo po kolei, co każdą z nich charakteryzuje i jak one działają.

  1. Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym. To proste konstrukcje o malej awaryjności i niskich kosztach budowy i późniejszej eksploatacji, łatwe w obsłudze. Istotnym ograniczeniem dla stosowania tej oczyszczalni jest wymóg jednoczesnego umiejscowienia jej w przepuszczalnym gruncie i ułożenia rur drenarskich co najmniej 1,5 powyżej zwierciadła wód gruntowych i w warstwie, w której rozwijają się mikroorganizmy, czyli na głębokości od 0,6 do 1,2 m. Ścieki tutaj zostają wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym, skąd poprzez studzienkę rozdzielczą kierowane są do obsypanych warstwą żwiru perforowanych rur drenarskich.
  2. Oczyszczalnie z drenażem i filtrem piaskowym lub żwirowym. Ta oczyszczalnia działa podobne jak wyżej opisana, lecz tutaj po przejściu przez dreny rozsączające, ścieki trafiają do piaskowego lub żwirowego filtra (zwanego też złożem), skąd innymi drenami są zbierane i kierowane do studni zbiorczej, a potem do odbiornika, z którego mogą być pobierane np. do mycia samochodu lub podlewania ogródka. Ten rodzaj oczyszczalni stosowany jest ta, gdzie grunt jest słabo przepuszczalny  lub poziom wód gruntowych jest wysoki. Wymaga budowy przepompowni ścieków, budowy kopca filtracyjnego oddzielonego od rodzimego gruntu folią i zabezpieczenia chroniącego przed czynnikami atmosferycznymi. Wszystko to wymaga sporych nakładów finansowych.
  3. Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym oraz ze złożem (filtrem) biologicznym wykonane z tworzyw sztucznych.

Do posadowienia tych oczyszczalni wystarcza bardzo mała powierzchnia (średnio 8 m²), a ich stosowanie nie jest ograniczone rodzajem gruntu ani poziomem wód gruntowych. Oczyszczalnia z osadem czynnym składa się najczęściej z trzech komór oraz posiada urządzenie napowietrzające. Pływające tam mikroorganizmy zwane osadem czynnym rozkładają ścieki na osad i ciecz nadosadową, która może później być wykorzystana do celów gospodarczych.

  1. Oczyszczalnie roślinne. Tutaj ścieki oczyszczane są w filtrach glebowo-korzeniowych przez żyjące tam bakterie. Filtr, oddzielony od rodzimego gruntu folią składa się z warstw piasku, żwiru i żyznej gleby, w której sadzi się trzcinę i wierzbę. Oczyszczone ścieki w tym przypadku odprowadzane są do stawu, rowu melioracyjnego lub studni chłonnej. Oczyszczalnie tego typu mają dużą sprawność, lecz są drogie w budowie i wymagają znacznych powierzchni.

Konkludując rzecz, wydaje się, że spośród omawianych tu oczyszczalni najracjonalniejszym rozwiązaniem jest budowa przydomowej oczyszczalni biologicznej; mimo stosunkowo wysokich kosztów takiej inwestycji, instalacja posiada bardzo dużą sprawność, jej montażu można dokonać nawet samodzielnie, a całość w praktyce działa bezobsługowo.

Share
Author: Ośmiornica Matylda
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share