Główna » Sposób na biznes » Jak wyglądają egzaminy SEP?

Jak wyglądają egzaminy SEP?

Praca w zawodzie elektryka wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Brak odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji podczas konserwacji czy napraw urządzeń elektrycznych może skończyć się tragicznie dla samego elektryka, ale także dla użytkowników tych urządzeń. Właśnie dlatego znajomość obowiązujących zasad obsługi urządzeń i sieci musi być regularnie sprawdzana. Temu zadaniu służą egzaminy SEP.

Każdy czynny zawodowo elektryk musi odświeżać swoje uprawnienia regularnie co 5 lat. W tym celu konieczne jest pozytywne przejście egzaminu państwowego, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Egzamin SEP – kwestie formalne

„Szczegółowe wytyczne w kwestii organizacji egzaminu SEP i nadawania uprawnień elektrycznych opisuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zatem sposób, w jaki można uzyskać uprawnienia elektryczne, jest regulowany odgórnie – wyjaśnia nasz rozmówca z Ośrodka Szkoleniowego GALILEUM.”

Każda osoba, która zajmuje się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci musi legitymować się świadectwem kwalifikacyjnym. Co ważne, uprawnienia SEP zawsze dokładnie określają zakres czynności, jakie może wykonywać ich posiadacz.

Egzaminy SEP kandydaci na elektryków (w przypadku pierwszego podejścia) oraz elektrycy (gdy odświeżają uprawnienia) zdają przed komisją kwalifikacją, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Natomiast formuła egzaminu sepowskiego (zagadnienia i pytania) opracowywana jest przez wspomniane wcześniej Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Aby przystąpić do egzaminu, należy złożyć odpowiedni wniosek o sprawdzenie kwalifikacji i uiścić opłatę wysokości około 180 złotych. Kwestiami formalnymi, które wiążą się z zapisami na egzamin, zwykle w imieniu kandydatów zajmują się firmy szkoleniowe, organizujące kursy elektryczne. Najczęściej egzamin SEP jest organizowany na miejscu,  gdzie zbiera się współpracująca z ośrodkiem szkoleniowym komisja.

Egzamin SEP – zakres wiedzy i uprawnień

Zakres wiedzy, jaka będzie sprawdzana podczas egzaminu, uzależniony jest od tego, o jak  szerokie uprawnienia stara się kandydat. Osoby, które starają się o uprawnienia kategorii E (eksploatacja) i D (dozór), podczas egzaminu mogą spodziewać się pytań z zakresu budowy, eksploatacji oraz zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, aparatury kontrolno-pomiarowej, a także ochrony przeciwporażeniowej.

Zdecydowanie większą wiedzę muszą prezentować osoby, które ubiegają się o uprawnienia pomiarowe. W takiej sytuacji podczas egzaminu należy spodziewać się pytań teoretycznych, ale też zadań praktycznych z obsługi urządzeń pomiarowych i badania elektronarzędzi oraz sprzętu ochronnego i dielektrycznego.

Share
Author: Ośmiornica Matylda
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share